<
Skip to main content

Technische begeleiding VvE

Wanneer u een appartement, bedrijfsruimte, parkeerplaats, berging e.d. in een appartementencomplex koopt, bent u automatisch (verplicht) lid van de “Vereniging van Eigenaren” (VvE) van dit complex. Dit is vastgelegd in boek 5 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek.
In de splitsingsakte van uw onroerend goed staan de verplichtingen, uitsluitingen, wat behoort tot de algemene delen en welk Model (splitsings)Reglement van toepassing is voor deze vereniging.

Via www.notaris.nl kunt u alle splitsingsreglementen inzien.

Bij een appartementencomplex is het (groot) onderhoud van de algemene delen vaak een lastig onderdeel.
Niet iedere eigenaar ziet de noodzaak in of voelt zich verantwoordelijk voor het onderhoud van het complex en de daarbij behorende reserveringskosten.
Tijdens een algemene ledenvergadering moet er worden besloten of er onderhoud gepleegd moet worden en zo ja, wat en hoe wordt het aangepakt.
De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en is bovendien verantwoordelijk voor en heeft de zeggenschap over de gemeenschappelijke (algemene delen) van het complex. Voor informatie over VvE’s kunt u terecht bij www.vvebelang.nl.

Sinds 1 mei 2005 is elke nieuwe VvE die opgericht is na deze datum, verplicht een reservefonds of onderhoudsfonds in stand te houden. Voor bestaande VvE’s van voor 1 mei 2005, is dat vanaf 1 mei 2008.

Waarom is deze regeling in het leven geroepen?

De regeling verplicht de VvE er voor te zorgen dat er voldoende reservering plaatsvindt voor het (groot) onderhoud. Hierdoor wordt achterstallig onderhoud voorkomen en behoudt het complex haar waarde.

BAB-Apeldoorn kan dit voor u verzorgen. Door onze ruime ervaring op het gebied  van technische begeleiding van VvE’s, stellen wij een gedegen meerjarenplanning en onderhoudsbegroting voor u op voor een periode van 15 jaar (langer is uiteraard ook mogelijk), waarin overzichtelijk in is aangegeven wanneer aan welk onderdeel onderhoud gepleegd moet worden en wat de te verwachte kosten hiervan zijn.
Tevens kunt u zien wat uw jaarlijkse reservering moet zijn om de geplande onderhoudswerkzaamheden in het geplande onderhoudsjaar uit te voeren.

Laat u niet verrassen door onvoorziene onderhoudswerkzaamheden en de daarbij komende financiële consequenties. Zorg voor een beheersbaar onderhoudsplan, zodat de waarde van uw onroerend goed op peil blijft.
Want uw bezit verkoopt beter met een goed onderhouden complex.

Voorbeeld onderhoud

Begeleiding en toezicht

Naast het opstellen van een meerjarenplanning en onderhoudsbegroting voeren wij ook jaarlijkse bouwkundige inspecties uit.
Hierbij wordt samen met het bestuur van de VvE het gehele complex geïnspecteerd en gekeken of de meerjarenplanning op bepaalde onderdelen bijgesteld of uitgebreid moet worden of dat er andere onvoorziene acties ondernomen moet worden.

Ook kan BAB-Apeldoorn u ondersteunen vanaf de offerte fase t/m de oplevering van de werkzaamheden. Wij gaan voor u de onderhandelingen aan en zorgen dat het geen door de VvE gevraagd is en verwacht wordt, ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.