<
Skip to main content

Oplevering nieuw- (ver)bouw

Of u nu een nieuwe woning, appartement of een kantoorgebouw heeft laten bouwen of een grote verbouwing of restauratie heeft laten uitvoeren. In alle gevallen wilt u graag weten of de kwaliteit voldoet aan de gestelde normen en eisen en of de uitvoering in overeenstemming is met de technische omschrijving en tekeningen.

Wanneer de werkzaamheden waar u opdracht voor heeft gegeven gereed zijn, zal u gevraagd worden om samen met de opdrachtnemer het werk “op te leveren”.
Tijdens zo’n oplevering worden de tekortkomingen, onvolkomenheden, gebreken en ontstane beschadigingen vastgelegd in een “proces verbaal van oplevering”.
Afhankelijk van de bevindingen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor alle partijen, moeten de tekortkomingen, onvolkomenheden, gebreken en ontstane beschadigingen door de betreffende partijen opgelost of hersteld worden.

Dat een oplevering goed en vakkundig uitgevoerd moet worden, waarbij de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden getoetst wordt, mag duidelijk zijn.
Ook hiervoor geldt, dat niet iedereen bouwkundig onderlegt is en weet wat je mag verlangen of eisen om dat gene te krijgen wat gevraagd is. Tevens kijk je als koper of toekomstige gebruiker toch vaak door een iets positievere bril, waardoor bepaalde details of onderdelen die niet correct zijn uitgevoerd over het hoofd ziet.
Het is daarom raadzaam om BAB-Apeldoorn de oplevering voor u te laten verzorgen. Zij hebben de (praktische) kennis, expertise, ervaring en “know-how” in huis die voor een goede en betrouwbare oplevering nodig is.
Verzorgt BAB-Apeldoorn de bouw- en projectbegeleiding al voor u, dan wordt de oplevering automatisch ook door BAB-Apeldoorn uitgevoerd.

Neem geen risico, neem vrijblijvend contact op.