<
Skip to main content

Bouwtechnische inspecties

Zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw, komen helaas bouwkundige gebreken voor. Deze gebreken kunnen onder andere ontstaan door bouwfouten, schade door weersinvloeden, trillingen, constructieve aanpassingen en dergelijke.
Om te achterhalen waardoor bouwkundige gebreken zijn ontstaan, verrichten wij bouwkundige inspecties.
Bouwkundige inspecties kunnen visuele inspecties zijn, maar ook destructieve inspecties.
Visuele inspecties, worden uitgevoerd wanneer geconstateerde gebreken/tekortkomingen/onvolkomenheden eenvoudig te herleiden zijn, naar wat de oorzaak hiervan is.
Bij een destructieve inspectie worden bouwkundige elementen verwijderd, om de daar achter liggende constructie te kunnen inspecteren. Dit wordt meestal uitgevoerd bij kritische gebreken/tekortkomingen/onvolkomenheden en/of geconstateerde bouwfouten.

BAB-Apeldoorn wordt ook regelmatig gevraagd, als onafhankelijke deskundige op te treden bij een juridisch geschil tussen aannemer/bouwer en opdrachtgever en bij verborgen gebreken bij aan-/verkoop van panden.
Zowel vanuit de advocatuur en rechtspraak als vanuit verzekeraars en verzekeringsmaatschappijen, wordt BAB-Apeldoorn benaderd om een beoordeling of waardering van bouwgebreken, bouwfouten, bouwschade en bouwgeschillen te geven.

BAB-Apeldoorn is eerlijk en onafhankelijk bouwkundig adviesbureau, waarbij praktijkervaring, bouwkundig inzicht, flexibiliteit, kennis en kunde van zelfsprekend zijn voor het leveren van een kwalitatief goed inspectierapport.
Naast bouwkundig inzicht is het van belang om te weten hoe een woning/gebouw in elkaar steekt. Het “lezen” en constructief begrijpen van een woning/gebouw geeft inzicht in ontstane gebreken zoals scheurvorming, verzakking e.d.. Hierdoor kan over het algemeen antwoord gegeven worden op de vraag of bepaalde gebreken gestabiliseerd zijn of op korte of langere termijn alsnog voor problemen kunnen zorgen.
Van onze inspecties worden bouwkundige rapportages opgesteld, onderbouwd met foto’s en eventueel aanvullende documenten/product- en/of normbladen.