Naast het opstellen van een meerjarenplanning en onderhoudsbegroting voeren wij ook jaarlijkse bouwkundige inspecties uit.
Hierbij wordt samen met het bestuur van de VvE het gehele complex geïnspecteerd en gekeken of de meerjarenplanning op bepaalde onderdelen bijgesteld of uitgebreid moet worden of dat er andere onvoorziene acties ondernomen moet worden.

Ook kan BAB-Apeldoorn u ondersteunen vanaf de offerte fase t/m de oplevering van de werkzaamheden. Wij gaan voor u de onderhandelingen aan en zorgen dat het geen door de VvE gevraagd is en verwacht wordt, ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.