Waarom is deze regeling in het leven geroepen?
De regeling verplicht de VvE er voor te zorgen dat er voldoende reservering plaatsvindt voor het (groot) onderhoud. Hierdoor wordt achterstallig onderhoud voorkomen en behoudt het complex haar waarde.

BAB-Apeldoorn kan dit voor u verzorgen. Door onze ruime ervaring op het gebied  van technische begeleiding van VvE’s, stellen wij een gedegen meerjarenplanning en onderhoudsbegroting voor u op voor een periode van 15 jaar (langer is uiteraard ook mogelijk), waarin overzichtelijk in is aangegeven wanneer aan welk onderdeel onderhoud gepleegd moet worden en wat de te verwachte kosten hiervan zijn.
Tevens kunt u zien wat uw jaarlijkse reservering moet zijn om de geplande onderhoudswerkzaamheden in het geplande onderhoudsjaar uit te voeren.

Laat u niet verrassen door onvoorziene onderhoudswerkzaamheden en de daarbij komende financiële consequenties. Zorg voor een beheersbaar onderhoudsplan, zodat de waarde van uw onroerend goed op peil blijft.
Want uw bezit verkoopt beter met een goed onderhouden complex.