Technische begeleiding VvE
Wanneer u een appartement, bedrijfsruimte, parkeerplaats, berging e.d. in een appartementencomplex koopt, bent u automatisch (verplicht) lid van de “Vereniging van Eigenaren” (VvE) van dit complex. Dit is vastgelegd in boek 5 titel 9 van het Burgerlijk Wetboek.
In de splitsingsakte van uw onroerend goed staan de verplichtingen, uitsluitingen, wat behoort tot de algemene delen en welk Model (splitsings)Reglement van toepassing is voor deze vereniging.
Via www.notaris.nl kunt u alle splitsingsreglementen inzien.

Bij een appartementencomplex is het (groot) onderhoud van de algemene delen vaak een lastig onderdeel.
Niet iedere eigenaar ziet de noodzaak in of voelt zich verantwoordelijk voor het onderhoud van het complex en de daarbij behorende reserveringskosten.
Tijdens een algemene ledenvergadering moet er worden besloten of er onderhoud gepleegd moet worden en zo ja, wat en hoe wordt het aangepakt.
De VvE behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en is bovendien verantwoordelijk voor en heeft de zeggenschap over de gemeenschappelijke (algemene delen) van het complex. Voor informatie over VvE’s kunt u terecht bij www.vvebelang.nl.

Sinds 1 mei 2005 is elke nieuwe VvE die opgericht is na deze datum verplicht een reservefonds of onderhoudsfonds in stand te houden.
De bestaande VvE’s krijgen tot 1 mei 2008 de gelegenheid om een reservefonds of onderhoudsfonds in het leven te roepen.