Traject van de uitvoering
Wanneer bekend is wat uw bouwkundige plannen zijn en welke aannemer het werk gaat uitvoeren, kom je in het traject van uitvoering.
Tijdens de uitvoering worden afspraken gemaakt over:
 • de planning;
 • wijzigingen in de uitvoering;
 • meer- en minderwerk;
 • facturatie;
 • toe te passen materialen;
 • levertijden van produkten;
 • kleurstellingen;
 • aanleveren van gegevens;

Het belangrijkste tijdens de uitvoering is de controle van de werkzaamheden en voortgang, zoals:
 • loopt alles volgens planning;
 • wordt er gebouwd conform de gemaakte afspraken;
 • loopt alles nog financieel in de pas;
 • krijg ik wat ik verwacht;  

Al deze werkzaamheden kunt u natuurlijk zelf doen.
Maar ja, niet iedereen is bouwkundig onderlegd of heeft de kennis in huis om een “bouwproject” te begeleiden. Ook speelt de factor tijd een belangrijke rol. Want een bouwproject begeleiden en uw eigen dagelijkse werkzaamheden uitvoeren, is gelijk aan werken aan twee banen.

Dus waarom zou u dit allemaal zelf gaan coördineren, begeleiden en controleren, als dit ook voor u gedaan kan worden.
BAB-Apeldoorn is een organisatie die dit voor u kan verzorgen. Hierdoor krijgt u rust en de gelegenheid om uw aandacht op andere zaken te richten.